Podání stížnosti

Skupina společností Kreston staví mezi své hlavní priority zájem na maximální otevřenosti a transparentnosti vůči všem svým klientům, zaměstnancům a ostatním třetím stranám. Z tohoto důvodu byl na úrovni skupiny ve všech společnostech v ní působících zaveden postup pro řešení podnětů a stížností od našich klientů, zaměstnanců a jiných třetích stran. Je naší nejvyšší prioritou vyřídit Vaši stížnost nebo jen reagovat na Vaše případné připomínky a tyto vyřešit k Vaší plné spokojenosti. 

Do níže uvedeného formuláře můžete zapsat jakoukoli stížnost, připomínku či informaci, kterou bychom se podle Vašeho názoru měli zabývat. Vaše informace bude předána nezávislému pracovníkovi, který byl pověřen vyřizováním této agendy. 

Uvedete-li také svůj kontakt, bude Vám v přiměřené lhůtě automaticky sdělen výsledek našich zjištění včetně přijatých opatření k případné nápravě nežádoucího stavu.

*) takto označené údaje jsou povinné