Služby

Naším cílem je být spolehlivým a důvěryhodným partnerem

Akvizice

Ať už uvažujete o provedení akvizice jiného podniku nebo se sami máte (chcete) stát předmětem akvizice, je pro Vás výhodné na těchto transakcích spolupracovat s odborným konzultantem, který Vám pomůže minimalizovat rizika plynoucí z akvizice (případně se jí i vyhnout) a vyřešit problémy, jež s sebou tyto transakce přináší.

Podmínkou úspěšného zvládnutí akvizice je zapotřebí mnoha specifických znalostí z oblasti oceňování, financí, daní, auditu a práva. Skupina Kreston A&CE disponuje kvalifikovaným týmem veškerých potřebných profesí pro komplexní ošetření akvizic a prokazatelnými zkušenostmi z velkého počtu realizovaných nákupů i prodejů podniků v České republice.

Nabízíme Vám odbornou pomoc v celém procesu plánování, přípravy a realizace akvizice. Způsob zapojení našich konzultantů je vždy vázán na klientem definované cíle akvizice.

Aktivní akvizice

... pro ty, jenž chtějí sami akvizici provést (nákup)

 • Zpracování akvizičního záměru (definování kriterií pro výběr společností vhodných pro akvizici)
 • Vyhledání vhodného cíle akvizice
 • Kontaktování vhodných společností pro akvizici, vedení akvizičních jednání
 • Provedení Due Diligence
 • Ocenění předmětu akvizice
 • Zpracování Studie proveditelnosti - smyslem Feasibility Study je najít způsoby, jak se vyhnout rizikům identifikovaným v Due Diligence (např. právní a daňové aspekty pro společnosti i její vlastníky, financování, nutné podmínky pro realizaci, atd.)
 • Zpracování akviziční nabídky pro vybranou společnost
 • Právní poradenství při uzavírání kontraktu včetně zajišťovacích instrumentů

Pasivní akvizice

... pro ty, kteří se stali předmětem nabídky na akvizici nebo uvažují o prodeji podniku:

 • Ocenění Vaší společnosti
 • Optimalizování daňové zátěže z prodeje pro společnost a její vlastníky
 • Zpracování informačního memoranda
 • Vyhledávání potenciálních zájemců
 • Vyhodnocení akvizičních nabídek
 • Právní poradenství při uzavírání kontraktu včetně zajišťovacích instrumentů

Přínosy pro klienta

Úlohou konzultanta Kreston A&CE, jehož zapojení do procesu akvizice může být pro Vás velmi užitečné, zpravidla je:

 • v případě nákupu objektivní poznání cílu/předmětu akvizice
 • identifikace zásadních rizik prováděné akvizice
 • zajištění zásadních hodnotových argumentů pro vyjednávání o nákupu/prodeji
 • stanovení smysluplného postupu uskutečnění akvizice, neboť provádění akvizic nebývá obvyklou podnikovou funkcí
 • důsledná kontrola všech důležitých aspektů akvizice podle předem nastavených kriterií
Zpět na výpis služeb

Fúze a akvizice

Rádi Vám pomůžeme!

Martin

Ing. Martin Kozohorský

Přeměny a akviziční činnost

+420 604 219 932

m.kozohorsky@kreston.cz

Mohlo by vás zajímat

Více článků

Naši klienti