Služby

Naším cílem je být spolehlivým a důvěryhodným partnerem

Kriteriální audity

Můžeme pro Vás vypracovat také speciální názor auditora na transakce nebo jevy, které se mohou ve Vaší organizaci vyskytnout, nebo vyslovit názor auditora na účetní závěrku podle jiných kriterií než české legislativy.

Forenzní audit

Jsme připraveni pečlivě prozkoumat Vámi specifikované oblasti, ve kterých spatřujete rizika ohrožující Vaše podnikání. Ať už se týká ověření správnosti informací poskytovaných managementem společností, které jsou určeny pro vlastníky nebo věřitele těchto společností, nebo vlastního rozsahu škod způsobených např. zpronevěrami, neoprávněnými manipulacemi s majetkem účetní jednotky, manipulacemi v oblasti mezd atd.

Audit rizik

Prověříme rizika, která Vás mohou potkat na Vaší cestě za úspěchem, neboť množství změn a rychlost jejich vývoje znesnadňuje odhad budoucích důsledků současných rozhodnutí.

Zpět na výpis služeb

Mohlo by vás zajímat

Více článků

Naši klienti