Služby

Naším cílem je být spolehlivým a důvěryhodným partnerem

Statutární audit

Dovolujeme si Vám nabídnout vypracování statutárního auditu. Podle mezinárodních auditorských standardů a platných předpisů provedeme ověřování rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy a výroční zprávy, tak jak vyplývá z podmínek pro poskytování auditorských služeb podle zákona o auditorech.

Statutární audit má za cíl ověřit, zda údaje v účetních výkazech věrně a poctivě zobrazují stav majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření společnosti, tzn. zda:

 • informace uvedené v účetní (konsolidované) závěrce podávají věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky,
 • výroční (konsolidovaná) zpráva je v souladu s účetní (konsolidovanou) závěrkou.

Náš přístup k auditu je založen na posouzení a zhodnocení rizika = možnosti vzniku nesprávností způsobených jak neúmyslně, tak i záměrně, které se může vázat na jednotlivé položky výkazů. Budeme také posuzovat, zda Vaše vnitřní kontrolní systémy fungují tak, že vylučují vznik chyb ve výkazech. Tato skutečnost může být užitečná i pro Vás, neboť můžeme odhalit jak selhání systémů a napomoci jejich odstranění, tak Vás upozornit na položky, které vykazují vyšší než obvyklé riziko.

Aby provedení auditu bylo co nejefektivnější, plánujeme jej obvykle do tří etap: předběžný audit, účast na fyzických inventurách a závěrečný audit.

Co klient obdrží

 • Zpráva auditora o ověření účetní závěrky ve dvou vázaných a dvou nevázaných výtiscích (nebo v jakémkoli jiném dohodnutém počtu výtisků).
 • Dopis vedení, obsahující zprávu o stavu vnitřních kontrolních mechanismů, v níž uvedeme všechny významnější nalezené nedostatky a dáme doporučení zaměřená na jejich odstranění.
 • Zpráva auditora o ověření výroční zprávy ve dvou vázaných a dvou nevázaných výtiscích (nebo v jakémkoli jiném dohodnutém počtu výtisků).
 • Zpráva auditora o prověrce zprávy o vztazích mezi propojenými osobami ve dvou vázaných a dvou nevázaných výtiscích (nebo v jakémkoli jiném dohodnutém počtu výtisků), pokud nebude součástí Výroční zprávy.

Pro řádné provedení auditu obvykle potřebujeme mít k dispozici:

 • účetní závěrku v podobě rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy,
 • obratovou předvahu za období,
 • jako soubory
  • obratovou předvahu,
  • účetní deník,
  • saldokonta,
 • přístup ke všem dokladům a smlouvám.
Zpět na výpis služeb

Mohlo by vás zajímat

Více článků

Naši klienti