Audit účetní závěrky podle mezinárodních účetních standardů (IFRS/IAS)

Rádi Vám pomůžeme

Prověříme Vaši účetní závěrku pod zorným úhlem mezinárodních účetních standardů, což pro Vás může být výhodné z důvodů zahraniční prezentace nebo mezinárodní srovnatelnosti.

Audit účetní závěrky podle mezinárodních účetních standardů IFRS/IAS spočívá v ověření

  • Výkazu o finanční situaci (Statement of Financial Position)
  • Výkazu o úplném výsledku (Statement of Comprehensive income),
  • Výkazu změn vlastního kapitálu (Statement of Changes in Equity),
  • Výkazu o peněžních tocích (Statement of Cash Flows),
  • Přílohy (Notes).

Cílem auditu účetní závěrky podle mezinárodních účetních standardů (IFRS/IAS) je zejména ověření účetních výkazů, zdali jsou sestaveny v souladu s mezinárodními účetními standardy.

Z toho plynou kvalitní účetní informace srovnatelné i s účetními závěrky zahraničních subjektů, které mohou být výborným podkladem pro Vaše rozhodování a informace externím subjektům.

Zpět na výpis služeb

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Naši klienti