Služby

Naším cílem je být spolehlivým a důvěryhodným partnerem

Audit účetní závěrky podle mezinárodních účetních standardů (IFRS/IAS)

Prověříme Vaši účetní závěrku pod zorným úhlem mezinárodních účetních standardů, což pro Vás může být výhodné z důvodů zahraniční prezentace nebo mezinárodní srovnatelnosti.

Audit účetní závěrky podle mezinárodních účetních standardů IFRS/IAS spočívá v ověření:

  • výkazu o finanční situaci (Statement of Financial Position),
  • výkazu o úplném výsledku (Statement of Comprehensive income),
  • výkazu změn vlastního kapitálu (Statement of Changes in Equity),
  • výkazu o peněžních tocích (Statement of Cash Flows),
  • přílohy (Notes).

Cílem auditu účetní závěrky podle mezinárodních účetních standardů (IFRS/IAS) je zejména ověření účetních výkazů, zdali jsou sestaveny v souladu s mezinárodními účetními standardy.

Z toho plynou kvalitní účetní informace srovnatelné i s účetními závěrky zahraničních subjektů, které mohou být výborným podkladem pro Vaše rozhodování a informace externím subjektům.

Zpět na výpis služeb

Mohlo by vás zajímat

Více článků

Naši klienti