Služby

Naším cílem je být spolehlivým a důvěryhodným partnerem

Koncernové právo

Právní služby poskytuje naše společnost prostřednictvím renomovaných partnerů, kterými jsou Advokátní kancelář JUDr. Libora Konečného.

Právo obchodních společností a koncernové právo

  • Komplexní zajištění založení obchodních společností, včetně zastupování v řízení před rejstříkovým soudem a živnostenským úřadem.
  • Úprava právních poměrů společností vhodnou formulací stanov, společenských smluv a jiných statutárních dokumentů, podpora při svolávání a organizaci valných hromad, při změnách zakladatelského právního jednání společnosti (stanov, společenských smluv), při změnách základního kapitálu, při volbě a odvolání členů orgánů společnosti, zastupování společníků na valných hromadách.
  • Zajištění převodů podílů či akcií.
  • Komplexní právní zajištění přeměn obchodních společností (fúze, rozdělení, převzetí jmění společníkem, změna právní formy).
  • Zajištění procesu likvidace společností.
  • Optimalizace vztahů mezi ovládanými a ovládajícími osobami včetně posuzování rizik odpovědnosti ovládající osoby vůči osobě ovládané.
Zpět na výpis služeb

Mohlo by vás zajímat

Více článků

Naši klienti