Služby

Naším cílem je být spolehlivým a důvěryhodným partnerem

Ostatní právní služby

Smluvní a jiné dokumenty právního charakteru

Tato činnost zahrnuje především sepisování a oponenturu smluvních a jiných písemných dokumentů právního charakteru, vyhotovování listin o jednostranných a vícestranných právních jednáních.

Zastupování před soudy a dalšími orgány státní správy

Jedná se především o zpracování podání (žaloby, návrhy apod.) k soudu či správním úřadům a zastupování při úkonech v řízení před těmito orgány. Zahrnuje právní zastoupení v obchodních, civilních a pracovněprávních sporech, uplatňování nároků proti státu, zastupování v rozhodčí řízení (zejména dle pravidel Rozhodčího soudu při HKČR a AKČR), řízení před katastrálními úřady, řízení před živnostenskými úřady.

Právní podpora ve statutárních věcech obchodních společností, Management-Law-Care

Nabízíme komplexní správu korporátních záležitostí klienta, včetně zakládání a vzniku českých obchodních společností. Tyto služby dále zahrnují právní podporu při činnosti orgánů společnosti jako např. při svolávání a organizaci valných hromad, při změně stanov společnost, změnách základního kapitálu, při volbě a odvolání členů orgánů společnosti apod., dále zastupování společníků, příprava akcionářských dohod a jejich vyjednávání, ošetření rizik spojených s uplatňováním práv minoritních akcionářů. Může jít také o průběžný dohled nad právními jednáními a úkony statutárního orgánu – posuzují se z pohledu obecného občanského práva, případně i daňového a trestního práva.

Zpět na výpis služeb

Mohlo by vás zajímat

Více článků

Naši klienti