Služby

Naším cílem je být spolehlivým a důvěryhodným partnerem

Ostatní právní služby

Právní služby poskytuje naše společnost prostřednictvím renomovaných partnerů, kterými jsou Advokátní kancelář JUDr. Libora Konečného.

Smluvní a jiné dokumenty právního charakteru

Tato činnost zahrnuje především sepisování a oponenturu smluvních a jiných písemných dokumentů právního charakteru, vyhotovování listin o jednostranných a vícestranných právních jednáních.

Zastupování před soudy a dalšími orgány státní správy

Jedná se především o zpracování podání (žaloby, návrhy apod.) k soudu či správním úřadům a zastupování při úkonech v řízení před těmito orgány. Zahrnuje právní zastoupení v obchodních, civilních a pracovněprávních sporech, uplatňování nároků proti státu, zastupování v rozhodčí řízení (zejména dle pravidel Rozhodčího soudu při HKČR a AKČR), řízení před katastrálními úřady, řízení před živnostenskými úřady.

Právní podpora ve statutárních věcech obchodních společností, Management-Law-Care

Nabízíme komplexní správu korporátních záležitostí klienta, včetně zakládání a vzniku českých obchodních společností. Tyto služby dále zahrnují právní podporu při činnosti orgánů společnosti jako např. při svolávání a organizaci valných hromad, při změně stanov společnost, změnách základního kapitálu, při volbě a odvolání členů orgánů společnosti apod., dále zastupování společníků, příprava akcionářských dohod a jejich vyjednávání, ošetření rizik spojených s uplatňováním práv minoritních akcionářů. Může jít také o průběžný dohled nad právními jednáními a úkony statutárního orgánu - posuzují se z pohledu obecného občanského práva, případně i daňového a trestního práva.

Komplexní právní zajištění přeměn společností a akvizicí

Společnost Kreston A&CE dlouhodobě patří mezi nejsilnější společností v oblasti oceňování při přeměnách společností a ve značné části případů poskytuje komplexní služby včetně celkové koordinace daného procesu přeměny. V oblasti akvizičních transakcí provádí Kreston A&CE přesnou identifikaci a vyhodnocení veškerých významných rizik a měřitelných přínosů.

Právní služby v oblasti přeměn společností a akvizicí zahrnují:

  • právní posouzení zamýšlené přeměny či akvizice a identifikaci souvisejících rizik, doporučení nejvhodnější formy přeměny či akvizice,
  • právní Due Diligence,
  • komplexní přípravu a realizaci jednotlivých právních kroků (příprava smluv, projektů, valných hromad, uveřejňování oznámení, rejstříková řízení),
  • zpracování dokumentace pro financování akvizice a její zajištění,
  • zastupování při řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, plnění oznamovacích povinností v souvislosti s akvizicí (např. ČNB, poskytovatelé veřejné podpory),
  • právní zajištění povinných nabídek převzetí resp. dobrovolných nabídek převzetí.

Právní zajištění restrukturalizačních a sanačních projektů

Služby zajištění restrukturalizačních a sanačních projektů zahrnují:

  • snižování a zvyšování základního kapitálu,
  • zápočty a kapitalizace pohledávek,
  • stand-still dohody s věřiteli,
  • ukončování činností a likvidace společností.
Zpět na výpis služeb

Mohlo by vás zajímat

Více článků

Naši klienti