Služby

Naším cílem je být spolehlivým a důvěryhodným partnerem

Správní právo

Právní služby poskytuje naše společnost prostřednictvím renomovaných partnerů, kterými jsou Advokátní kancelář JUDr. Libora Konečného.

Správní právo a finanční právo hmotné i procesní

  • Vedení sporů před orgány daňové správy a správními soudy v souvislosti s daňovým řízením.
  • Komplexní právní servis v oblasti územního a stavebního řízení včetně zastupování před příslušnými orgány státní správy.
  • Komplexní právní poradenství a zastupování před dozorovými orgány v oblasti ochrany životního prostředí.
  • Komplexní právní servis a zastupování před živnostenskými úřady.
  • Právní konzultace a zajištění zastupování v rámci ochrany práv průmyslového vlastnictví.
  • Právní zastupování v rámci přestupkového řízení před příslušnými orgány státní správy a místní samosprávy.
  • Zajištění komplexního právního servisu při uplatňování práv a povinností v oblasti ochrany spotřebitele.
  • Konzultace a zajištění právního zastoupení při jednání s příslušnými orgány v oblasti mediálního práva.
  • Zastupování před dozorovými orgány v oblasti zaměstnanosti a ochrany zdraví při práci.
  • Zajištění právního servisu v oblasti ochrana osobních údajů včetně auditu v oblasti ochrany osobních údajů, zajištění plnění oznamovací povinnosti a dodržování právních požadavků v oblasti předávání dat.
Zpět na výpis služeb

Mohlo by vás zajímat

Více článků

Naši klienti