Služby

Naším cílem je být spolehlivým a důvěryhodným partnerem

Pracovní právo

 • Vypracování pracovních smluv a manažerských smluv, vypracování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce, řešení souběhu možností kombinování uzavírání pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 • Veškerý právní servis v souvislosti s rozvázáním pracovního poměru včetně zastupování před soudy.
 • Právní servis potřebný pro uplatnění nároků na náhradu škody na straně zaměstnavatele i zaměstnance a dalších právních nároků založených pracovní smlouvu či zákonem.
 • Vypracování a úpravy vnitřních pracovních předpisů a předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany při práci.
 • Konzultace a vypracován právních dokumentů v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
 • Právní servis v souvislosti se zajištěním odměňování zaměstnanců.
 • Řešení právních otázek v souvislosti s uplatňováním principu zákazu diskriminace a rovného zacházení v pracovněprávních vztazích.
 • Právní servis v souvislosti se zajištěním činností skrze agentury práce.
 • Provádění právních auditů a due diligence v oblasti pracovního práva.
 • Řešení právních problémů při zaměstnávání cizích státních příslušníků.
 • Zajištění právních podkladů a vyhotovování dokumentů v procesu kolektivního vyjednávání.
Zpět na výpis služeb

Mohlo by vás zajímat

Více článků

Naši klienti