Služby

Naším cílem je být spolehlivým a důvěryhodným partnerem

Ocenění majetkové podstaty

Pro insolvenční správce nabízíme ocenění aktiv zařazených do majetkové podstaty dlužníků, včetně ocenění pohledávek pro jejich prodej za účelem zpeněžení této části majetkové podstaty.

Dále jsme schopni do znaleckého posudku také zahrnout analýzu a propočet nákladů souvisejících s insolvenčním řízením, včetně nástinu variant očekávaného uspokojení věřitelů. Našim výstupem může být také praktická komplexní zpráva, která dokumentuje stav konkurzu k určitému datu a také předpokládaný budoucí vývoj, přičemž tato zpráva je použitelná pro insolvenční správce i jako zdroj dat pro podání průběžné správy na příslušný soud (nebo ji může nahradit).

Zpět na výpis služeb

Využíváme významné světové databéze

Mohlo by vás zajímat

Více článků

Naši klienti