Služby

Naším cílem je být spolehlivým a důvěryhodným partnerem

Přeměny společností

Z hlediska předmětu ocenění jde při přeměnách podniků o ocenění podniku (jeho jmění) nebo jeho části, v případě odštěpení se může jednat též o ocenění samostatných věcí (nemovitého a movitého majetku) a ocenění závazků.

Přeměny obchodních společností jsou realizovány v souvislosti se zákonem č. 125/2008 Sb., přičemž za přeměnu se dle tohoto zákona považují:

 • Fúze formou sloučení nebo splynutí
 • Rozdělení formou rozštěpení nebo odštěpení
 • Převod jmění na společníka
 • Změna právní formy
 • Přeshraniční přemístění sídla

Zákon o přeměnách vyžaduje ve většině těchto procesů ocenění jmění a to formou znaleckého posudku, resp. jen ve specifických případech fúze není ocenění jmění vyžadováno.

Při přeměnách společností Vám nabízíme komplexní servis zahrnující:

 • sestavení harmonogramu kroků a činností
 • organizaci a dozorování celého procesu
 • sestavení a audity konečných a zahajovacích rozvah
 • zpracování návrhu smlouvy o fúzi a doprovodných právních dokumentů (návrhy na jmenování znalce, zprávy představenstev a dozorčích rad...)
 • zpracování znaleckých posudků o hodnotě jmění
 • výpočet a zpracování zprávy k výměnnému poměru
 • právní, účetní a daňové poradenství v průběhu této podnikové přeměny

Součástí naší komplexní nabídky služeb může být při požadavku klienta také vypracování Znalecké zprávy.

Dále jsme pro Vás také schopni vypracovat znalecký posudek v souvislosti s §5a zákona o přeměnách, prokazující, že přeměna nezpůsobí úpadek nástupnické společnosti.

Metodika a postup při ocenění

Z hlediska předmětu ocenění jde při přeměnách podniků o ocenění podniku (jeho jmění) nebo jeho části, v případě odštěpení se může jednat též o ocenění samostatných věcí (nemovitého a movitého majetku) a ocenění závazků. Tomu odpovídá i použitá metodika pro Ocenění podniku či jeho části nebo Oceňování nemovitostí či Ocenění movitého majetku, práv a jiných majetkových hodnot. Tyto metody obvykle spočívají ve zjištění tržní ceny.

Co klient obdrží

Výstupem prací znalecké kanceláře při ocenění jmění v procesu přeměn podniků je znalecký posudek v objednaném počtu výtisků. Podle dohody s klientem může znalecký posudek obsahovat též přílohy nutné pro promítnutí ocenění do zahajovací rozvahy (mohou být i samostatným výstupem při položkovém ocenění), případně návrh způsobu promítnutí znalcem zjištěných hodnot do účetnictví.

Podnikové kombinace jsou poměrně složitý proces vyžadující spolupráci jak zástupců společností od vlastníků přes management, tak i právních zástupců, auditorů a znalce. Známe proces fúze komplexně a i v případě, že budeme zhotoviteli například pouze znaleckých posudků, můžete si být jisti, že Vaši potřebám v procesu fúze budeme rozumět a bude se Vám s námi dobře spolupracovat.

Zpět na výpis služeb

Využíváme významné světové databéze

Mohlo by vás zajímat

Více článků

Naši klienti