Služby

Naším cílem je být spolehlivým a důvěryhodným partnerem

Ocenění nehmotného majetku

Zpracujeme znalecké posudky o hodnotě nehmotného majetku pro nejrůznější účely, jakými jsou nepeněžitý vklad do společnosti, transfery mezi spřízněnými osobami, indikativní ocenění pro transakce mezi nezávislými subjekty, nebo v souvislosti s právními přeměnami společností dle českého práva, v rámci insolvenčních řízení, či pro účely zástav.

Provádíme rovněž ocenění k ověření hodnoty vyžadované v souvislosti s mezinárodními standardy účetního výkaznictví IFRS či obdoby US GAAP. Tedy ocenění využívané při alokacích kupní ceny v akvizičních procesech (PPA) či testování na snížení hodnoty (Impairment Test).

Co je předmětem ocenění

Nehmotný majetek může nabývat rozmanitých podob od průmyslových práv, jako jsou registrované ochranné známky, užitné vzory, vynálezy a patenty, know-how, internetová doménová jména, obchodní firmy a mnoho dalších, či autorských práv v podobě databází, licenčních smluv, softwarových produktů, zákaznických portfolií a vztahů. V případě vybraných podnikových kombinací lze taktéž zachytit a vyčíslit hodnotu goodwillu. Samozřejmostí je taktéž odhad výše licenčních poplatků.

Používané metody ocenění

Ocenění se provádí za použití standardních metodických postupů, jež jsou akceptovány a běžně přijímány soudy a auditory. Základní metodické přístupy zahrnují metody založené na analýze nákladů, budoucích výnosů z licenčních poplatků či analýze trhu. Výběr metod provádíme dle charakteru oceňovaného nehmotného majetku. V případě komplexnějšího ocenění nehmotného majetku, je pro nás samozřejmostí provést taktéž indikativní ocenění hodnoty celého podniku za účelem provedení celkové rekonciliace výstupů znaleckých metod k ověření jejich správnosti.

Zpět na výpis služeb

Využíváme významné světové databéze

Mohlo by vás zajímat

Více článků

Naši klienti