Služby

Naším cílem je být spolehlivým a důvěryhodným partnerem

Ocenění movitého majetku

Ocenění movitého majetku provádíme buď pro transakční účely s majetkem samotným a nebo jako součást ocenění podniku či jeho části. Ocenění se provádí také pro účely auditu společnosti dle českých účetních standardů či pro potřeby IFRS, např. v případě alokace kupní ceny a dalších.

Pro naše klienty nabízíme zpracování ocenění veškerých typů movitých věcí. Tým našich odborníků má takřka patnáctileté zkušenosti s oceňováním zejména strojů, zařízení a technologických celků, rovněž pak s oceňováním vybavení kanceláří a výpočetní techniky, drobného hmotného majetku, motorových vozidel, zemědělské a manipulační techniky, zařízení domácností a restauračních zařízení, či majetku, který již účetně spadá do oblasti zásob. 

Kdo jsou naši klienti

Našimi klienty jsou fyzické i právnické osoby poptávající ocenění pro účely stanovení obvyklé ceny při převodech mezi spřízněnými osobami, pro účely indikace tržní hodnoty při transakcích mezi nezávislými subjekty, dále pro účely vkladů, ručení a jiné. Ocenění rovněž provádíme v rámci substančního ocenění podniků, je-li to z hlediska použitých metod vyžadováno, či je-li požadováno ocenění reálnou hodnotu (fair value) pro účely mezinárodního účetního výkaznictví IFRS.

Naše služby v oblasti oceňování movitých věcí často využívají klienti ze strany advokátních kanceláří a soudů poptávající posudky potřebné po účely soudních řízení v civilních i trestních kauzách. Jsme připraveni poskytnout našim klientům komplexní znalecké a poradenské služby s přesahem do daňové a právní problematiky, např. při posouzení daňových dopadů transakcí s majetkem.

Co klient obdrží

Výstupem prací znalecké kanceláře při ocenění movitého majetku je podle účelu nebo přání klienta buď znalecký posudek v objednaném počtu výtisků případně dokument odborný odhad hodnoty majetku.

Zpět na výpis služeb

Využíváme významné světové databéze

Mohlo by vás zajímat

Více článků

Naši klienti