Služby

Naším cílem je být spolehlivým a důvěryhodným partnerem

Ocenění nemovitého majetku

Ocenění nemovitého majetku provádíme buď pro transakční účely s majetkem samotným a nebo jako součást ocenění podniku či jeho části. Ocenění se provádí také pro účely auditu společnosti dle českých účetních standardů či pro potřeby IFRS, např. v případě alokace kupní ceny a dalších. Zpracováváme taktéž ocenění pro daňové účely.

V rámci oceňování nemovitého majetku Vám nabízíme vypracování znaleckých posudků pro účely stanovení obvyklé ceny (tržní hodnoty) a ceny zjištěné dle cenového předpisu (tzv. administrativní ceny). Při oceňování nemovitého majetku vycházíme z mezinárodních oceňovacích standardů a ze zákona o oceňování majetku s využitím standardně uznávaných metod, tj. metod porovnávací, výnosové a nákladové.

Využití

Využití našich služeb v této činnosti nabízíme zejména při:

 • ocenění nepeněžitého vkladu
 • ocenění úplatného převodu mezi spřízněnými osobami
 • ocenění nemovitého majetku při přeměnách společností
 • ocenění nemovitého majetku pro účely jeho aktivace v podnikatelském účetnictví včetně ocenění pro účely Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS/IAS
 • zjištění administrativní ceny nemovitostí pro stanovení daňového základu v případě části majetkových daní (daň z převodu nemovitostí, darovací daň)
 • ocenění jako podklad pro řešení právních sporů
 • uplatnění zástavního práva (zajištění úvěrů)
 • ocenění věcných břemen
 • ocenění souboru majetku při ocenění podniku či jeho části
 • stanovení výše uskutečněného technického zhodnocení
 • ocenění pro veřejnou dražbu
 • odborných odhadech při rozhodování o prodeji, koupi nebo pronájmu nemovitosti apod.
Zpět na výpis služeb

Využíváme významné světové databéze

Mohlo by vás zajímat

Více článků

Naši klienti