Služby

Naším cílem je být spolehlivým a důvěryhodným partnerem

Výpočet škody, ušlého zisku

Škoda v českém právu znamená újmu, kterou jedna osoba (poškozený) utrpí na svém majetku, penězi ocenitelných majetkových právech nebo na zdraví v důsledku jednání jiné osoby (škůdce).

Pojem „škoda“ je upraven občanským a obchodním zákoníkem. Dle §442 Občanského zákoníku se hradí škoda skutečná a to, co poškozenému ušlo (tzv. ušlý zisk). Při určení výše škody na věci se vychází z ceny v době poškození.

Ušlý zisk lze definovat jako majetkový prospěch, jehož by poškozený jinak pravděpodobně dosáhl, kdyby nedošlo ke škodě. Škoda skutečná pak představuje hodnotu, o kterou byl v důsledku jednání škůdce zmenšen majetek poškozeného.

Využití našich služeb v této činnosti předpokládáme:

  • v oblasti soudních sporů obecně
  • při zahájení neoprávněných insolvenčních řízení
  • při škodě vzniklé z prodlení
  • při škodě, či ušlému zisku spojených s neoprávněným pozastavením činnosti atd.

Zpracovali jsme několik posudků na výši škody, jedná se o záležitost vysoce individuální, která vyžaduje detailní zpracování a řádné promyšlení celého případu. Jsou situace, kdy je vhodné přizvat i spolupracujícího odborníka, který zodpoví speciální oborové otázky, čímž se eliminuje zpochybnění některých vstupních parametrů pro výpočet škody. Jsme připraveni Vám pomoci a uchopit případ komplexně.

Zpět na výpis služeb

Využíváme významné světové databéze

Mohlo by vás zajímat

Více článků

Naši klienti