Daňové Due Diligence

Rádi Vám pomůžeme

Postihneme významná daňová rizika vztahující se k činnosti, právní formě, způsobu financování a vlastnictví Vaší společnosti a další Vámi požadované relevantní oblasti.

V případě, že si nejste jisti, jaká daňová rizika Váš podnik mohou při podnikání překvapit, případně zvažujete fúzi či akvizici jiného podniku, pak je vhodné prověřit účetnictví a daňové povinnosti tohoto podniku, abyste v budoucnu nebyli překvapeni vysokým doměrkem daně.

Rizika zjištěná v rámci Due Diligence podniku nebudou pouze popsána, ale dle Vašich požadavků jsou naši daňoví poradci připraveni daná rizika odstranit, či alespoň eliminovat.

Expertní tým daňových poradců Kreston A&CE pro Vás vyhotoví soupis možných daňových rizik včetně možnostmi využitelnosti případných kumulovaných daňových ztrát, a to pod zorným úhlem významnosti a provede jejich ohodnocení včetně návrhu postupu na jejich vyřešení.

Výstup námi prováděného Due Diligence obsahuje:

  • popis a prezentaci současné daňové pozice podniku (jakým daním podléhá, vztahy se správcem daně, výše využitelných kumulovaných daňových ztrát apod.)
  • rozkrytí (ohodnocení) daňového rizika plynoucího z předchozího fungování podniku
  • nezávislý (odlišný) pohled na podnik
  • návrh na řešení případných daňových rizik
Zpět na výpis služeb

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Naši klienti