Služby

Naším cílem je být spolehlivým a důvěryhodným partnerem

Daňové Due Diligence

Prověříme, zda existují významná daňová rizika vztahující se k činnosti, právní formě, způsobu financování a vlastnictví Vaší společnosti.

V případě, že si nejste jisti, jaká daňová rizika Váš podnik mohou při podnikání překvapit, případně zvažujete fúzi či akvizici jiného podniku, pak je vhodné prověřit účetnictví a daňové povinnosti tohoto podniku, abyste v budoucnu nebyli překvapeni vysokým doměrkem daně.

Rizika zjištěná v rámci Due Diligence podniku nebudou pouze popsána, ale dle Vašich požadavků jsou naši daňoví poradci připraveni daná rizika odstranit, či alespoň eliminovat.

Expertní tým daňových poradců Kreston A&CE pro Vás vyhotoví soupis možných daňových rizik včetně možnostmi využitelnosti případných kumulovaných daňových ztrát, a to pod zorným úhlem významnosti a provede jejich ohodnocení včetně návrhu postupu na jejich vyřešení.

Výstup námi prováděného Due Diligence obsahuje:

  • Popis a prezentaci současné daňové pozice podniku (jakým daním podléhá, vztahy se správcem daně, výše využitelných kumulovaných daňových ztrát apod.).
  • Rozkrytí (ohodnocení) daňového rizika plynoucího z předchozího fungování podniku.
  • Nezávislý (odlišný) pohled na podnik.
  • Návrh na řešení případných daňových rizik.
Zpět na výpis služeb

Mohlo by vás zajímat

Více článků

Naši klienti