Služby

Naším cílem je být spolehlivým a důvěryhodným partnerem

Transferové ceny

Ve spolupráci s kolegy z naší znalecké kanceláře nabízíme odbornou pomoc při stanovení transferových cen (označované taktéž jako převodní ceny), které jsou uplatňované u transakcí prováděných mezi spojenými osobami.

Náš přístup k oceňování v procesu stanovení transferových cen je založen na respektování principu tržního odstupu, aby transakce mezi spojenými subjekty vždy probíhaly za stejných či obdobných podmínek jako transakce s nezávislými subjekty v běžných obchodních vztazích.

Díky tomu, že skupina Kreston A&CE je současně znaleckou kanceláří, je možné zajistit neustálou spolupráci našich daňových poradců a soudních znalců. Díky této synergii jsme schopni stanovit transferové ceny, které by plně odpovídaly tržní situaci. Naše znalecké posudky je možno následně použít i před správcem daně, kde je možno argumentaci podpořit právě těmito stanovisky.

Naše stanoviska k transferovým cenám je možno použít i při řízení o závazném posouzení, při kterém je správce daně žádán o vyjádření se k transferovým cenám. V případě schválení správcem daně, získáte právní jistotu, že tyto ceny jsou správné a nebudou správcem daně rozporovány. Jsme rovněž připraveni pomoci Vám s podáním žádosti o závazné posouzení.

Komplexní nabídka na oceňování v procesu stanovení transferových cen zahrnuje:

  • Analýzu transakcí se spojenými osobami.
  • Návrh strategie a postupů pro transferové ceny včetně identifikace možných rizik.
  • Zpracování dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami včetně kontroly všech postupů v oblasti transferových cen.
  • Odbornou pomoc s přípravou a podáním žádosti o závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami.
  • Zastupování při jednání s finančními úřady.
  • Odbornou pomoc při uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky včetně přeměny Vašich obchodních struktur ve vztahu k daňové optimalizaci.
Zpět na výpis služeb

Mohlo by vás zajímat

Více článků

Naši klienti