Služby

Naším cílem je být spolehlivým a důvěryhodným partnerem

Zastupování před správcem daně

Správcem daně je orgán, který je podle právních předpisů věcně a místně příslušný k výkonu správy daní. Správcem většiny daní a dalších odvodů, jsou územní finanční orgány, tj. finanční úřady. Jsou samozřejmě nejen správci těchto daní a odvodů, ale i záloh na ně i jejich příslušenství.

Ve sporech se správcem daně při daňové kontrole, případně v soudních sporech je nutné, aby veškeré činěné kroky v těchto řízeních byly bezchybné. Jakékoli sebemenší opomenutí může vyústit v neúspěch. Skutečností zůstává, že v případě, že není daňový spor veden daňovým poradcem či advokátem, který se specializuje na daňové právo, velmi často tento spor nebude úspěšný.

Kdo jiný než právě daňový poradce Vám může v daňovém právu zajistit plnou profesionalitu a znalost daňového práva. Ve spolupráci s našimi advokáty jsme připraveni využít veškerých zákonem stanovených možností v obraně proti nezákonným zásahům správce daně.

Jmse připraveni využít všech řádných i mimořádných opravných prostředků včetně podání žaloby ve správním soudnictví. Pokud se rozhodnete, tak budeme Vás ve spolupráci s naší advokátní kanceláří zastupovat i při kasační či ústavní stížnosti.

Důležité je, abyste se na nás obrátili již při vzniku problému, v tomto případě jsme schopni využít všech zákonných možností, abychom mohli hájit Vaše zájmy, které vyplývají z platné a účinné legislativy. Čím dříve se nás obrátíte, tím větší je pravděpodobnost, že budeme v tomto sporu úspěšní.

Na základě udělené plné moci jsme připraveni Vás zastupovat před správcem daně, a to ve všech fázích daňového řízení, a to včetně řízení před soudy. Tato služba Vám umožní plně se soustředit na Vaše běžné aktivity a ušetří Vám čas strávený komunikací se správcem daně.

Zpět na výpis služeb

Mohlo by vás zajímat

Více článků

Naši klienti