Elektronická podání

Rádi Vám pomůžeme

Většina daňových subjektů má v dnešní době povinnost činit podání správci daně elektronicky. Případné nedodržení této povinnosti má za následek sankce. Současně je nutné činit podání tak, aby daňový subjekt prokázal, že skutečně podal a nebyl v důkazní nouzi.

S postupnou elektronizací státní správy vznikly nové povinnosti pro daňové subjekty činit podání elektronicky. Tato povinnost se vztahuje paušálně na všechny subjekty, které mají zpřístupněnu datovou schránku a dále na plátce daně z přidané hodnoty.

Podobně jako veškerá komunikace přes internet nemusí být učinění elektronického podání zcela bez technických chyb. Důkazní břemeno prokázat, že bylo skutečně podáno, je na daňovém subjektu. V tomto ohledu je nutné mít odeslané podání k dispozici ve správné podobě, aby bylo možné podání prokázat.

Daňový poradci Kreston A&CE jsou připraveni Vám pomoci ve všech otázkách elektronického podání činěného správci daně. Vy získáte jistotu, že Vaše podání bylo učiněno řádně a v čitelné podobě. Jsme připraveni Vám pomoci či Vás zastupovat v případných sporech se správcem daně týkajících se odlišného pohledu na elektronické podání.

Zpět na výpis služeb

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Naši klienti