Služby

Naším cílem je být spolehlivým a důvěryhodným partnerem

Přímé daně

Přímé daně mohou výrazně ovlivnit Vaše podnikání. Díky naším daňovým poradcům se však není nutno obávat, že byste zaplatili více, než kolik je podle platné a účinné legislativy nutné.

Naši daňoví poradci jsou připraveni sestavit či kompletně zpracovat Vaše daňové přiznání:

  • Daň z příjmů právnických osob.
  • Daň z příjmů fyzických osob.
  • Silniční daň.
  • Daň z nemovitých věcí.
  • Daň z nabytí nemovitých věcí.

V případě sestavení Vašeho daňového přiznání budeme pracovat s údaji, které mohou být i bez ověření. V tomto případě zodpovídáme pouze za správnost sestavení daňového přiznání, nikoli za Vámi poskytnuté údaje.

Pokud si budete přát kompletně zpracovat Vaše daňové přiznání, budou ze strany našich pracovníků vámi předložená data ověřena. Tato služba je vhodná především pro ty z Vás, kteří chtějí získat větší jistotu v daňových záležitostech a přenést tak značnou část odpovědnosti na daňového poradce.

Sestavením a podáním daňového přiznání naše služby nekončí. Naši daňoví poradci jsou díky svým odborným znalostem schopni např. optimalizovat Vaše daňové zatížení a díky závazným stanoviskům můžete Vaše daňové problémy přesunout na naši společnost.

Skupina Kreston A&CE je díky oprávnění poskytovat daňové poradenství připravena prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů. Díky této službě naši daňoví poradci podají Vaše daňové přiznání v rámci prodloužené lhůty pro podání daňového přiznání, tedy ve lhůtě šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Výhoda této služby tkví rovněž v tom, že v této prodloužené lhůtě je nutné daň zaplatit. V tomto případě tedy zaplatíte daně o tři měsíce později, než byste učinili bez daňového poradce a tím udržíte cenné cash flow ve Vaší společnosti.

Rozhodnete-li se pro variantu přenesení části odpovědnosti za Vaše daňové přiznání k dani z příjmu na skupinu Kreston A&CE, pak naši daňoví poradci provedou daňový audit Vašich daňových povinností, resp. daňový audit Vašeho běžného účetního období. Cílem tohoto daňového auditu je výběrovým způsobem zkontrolovat a prověřit významné operace, které by potenciálně mohly znamenat daňové riziko. Na veškeré zjištěné významné nedostatky Vás upozorníme a předložíme konkrétní doporučení k minimalizaci zjištěných rizik. Cílem daňového auditu je tedy minimalizace rizika vzniku doměrků na dani z příjmu, vedlejším cílem je také zjištění možných úspor na daních (daňová optimalizace). Přidaná hodnota daňové auditu je značná, proto doporučuje kombinaci odkladu daňového přiznání s daňovým auditem, případně i s daňovou optimalizací.

Zpět na výpis služeb

Mohlo by vás zajímat

Více článků

Naši klienti